Writing pad with pen and coffee on table

Omgaan met schuldgevoelens door middel van expressief schrijven

Schuldgevoel is een complexe emotie: het kan in veel verschillende vormen voorkomen en kan om verschillende redenen worden ervaren in de context van borstkanker, maar ook in andere aspecten van het leven.

blogs
Scientific image of pipette with pink liquid being placed into plate

De geschiedenis van HER2 en Herceptin®

De ontdekking van het HER2-gen leidde tot de ontwikkeling van Herceptin®: een gerichte therapie die tegenwoordig veel wordt gebruikt voor HER2 + -borstkankerpatiënten.

blogs
iPad and headphones on a white table

Opnames of samenvattingen van consulten voor mensen met kanker (Review)

Pitkethly et al., 2008; Cochrane Library. In deze review is gekeken naar de effecten van het geven van geluidsopnames of schriftelijke samenvattingen van consulten aan mensen met kanker.

onderzoekondersteunend onderzoek
Woman in scrubs holding medicine talking to a patient with an iPad on the desk

De kenmerken en effectiviteit van vragenlijstinterventies in oncologie: een systematische review van de literatuur

Brandes et al., 2014; Journal of the Psychological, Social and Behavioural Dimensions in Cancer. Systematische review van de effectiviteit van vragenlijsten in oncologie.

onderzoekondersteunend onderzoek
Stethoscope kit on a cotton bed

Symptoombewaking met door de patiënt gerapporteerde resultaten tijdens routinematige kankerbehandeling: een gerandomiseerde gecontroleerde studie

Basch et al., 2016; Journal of Clinical Oncology. Een RCT die symptoommonitoring met PRO’s tijdens de behandeling van kanker onderzocht.

onderzoekondersteunend onderzoek
Doctor with stethoscope preparing for surgery with gloves

Algemene overlevingsresultaten van onderzoek naar door de patiënt gerapporteerde resultaten voor symptoombewaking tijdens routinematige kankerbehandeling

Basch et al., 2017; JAMA. Een studie waarin het effect van PRO’s op symptoombewaking tijdens routinematige kankerbehandeling wordt onderzocht.

onderzoekondersteunend onderzoek
The Royal Marsden Logo

Evaluatie van een digitale tool ter ondersteuning van borstkankerpatiënten: een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoeksprotocol (ADAPT)

Lidington et al., 2020; BMC. OWise wordt beoordeeld door de gerandomiseerde klinische proef ADAPT bij de Royal Marsden NHS Foundation Trust. Lees hier meer

onderzoekklinische onderzoeken
EU Flag

CE-gemarkeerd: Klasse I medisch hulpmiddel

OWise kreeg op 7 mei 2014 een CE-markering om te voldoen aan de Europese regelgevende normen voor veiligheid en gebruik.

onderzoekaccreditaties in de gezondheidszorgnieuws
NHS Digital Logo

NHS Digital goedgekeurd

OWise is een van de vijf kanker-apps die worden vermeld in de NHS-app-bibliotheek.

onderzoekaccreditaties in de gezondheidszorgnieuws

Wat zijn monoklonale antilichamen?

Er is veel terminologie die bij de diagnose van borstkanker komt kijken. Ontdek hoe monoklonale antilichamen zoals Herceptin® werken en hoe je ze kan herkennen!

blogs