Privacy

Het waarborgen van je privacy is erg belangrijk voor ons; op deze manier zorgen wij dat je gegevens privé blijven
 • OWise heeft geen persoonlijk identificeerbare gegevens; we zullen nooit weten wie je bent. (Hiertoe raden we je aan om een gebruikersnaam te kiezen die geen persoonlijke gegevens bevat.)
 • We werken de OWise-website en -app regelmatig bij om te voldoen aan de nieuwste beveiligingsnormen.
 • Door akkoord te gaan met onze Algemene voorwaarden, geef je toestemming dat je volledig geanonimiseerde behandelingsgegevens kunnen worden gebruikt als onderdeel van een grotere, geaggregeerde set gegevens voor medisch onderzoek. Dit betekent dat alle andere gegevens die je in OWise invoert, nooit door ons worden gezien en nooit voor onderzoek worden gebruikt – niet door ons of iemand anders.
 • De enige persoon die jouw OWise-gegevens kan delen, ben jijzelf. Je kan dit doen via de deelknop in bepaalde functies van de OWise-app (bijv. Trends), door gegevens af te drukken en mee te nemen naar je volgende doktersafspraak of door de functie Mijn gegevens delen te gebruiken als jouw ziekenhuis zich heeft aangemeld bij OWise. .
OWise en jouw privacy

Als onderzoeks- en ontwikkelingsorganisatie heeft Px HealthCare als doel de behandeling van borstkanker te verbeteren. Ons grondige medisch onderzoek maakt gebruik van door de patiënt gerapporteerde uitkomstgegevens om inzicht te krijgen in hoe verschillende kankerpatiënten reageren op behandelingen, hoe dit kan worden verbeterd en hoe nieuwe kankerbehandelingen en diagnostische instrumenten kunnen worden ontwikkeld.

Px HealthCare neemt de bescherming van privacy en gebruikersgegevens zeer serieus. Om dit te bereiken is de Px for Life Foundation opgericht om gebruikersgegevens te beheren en te beschermen. Gebruikersgegevens worden alleen in een volledig geanonimiseerd en geaggregeerd formaat toegepast voor medische onderzoeksdoeleinden, en worden behandeld in overeenstemming met de meest recente privacybeschermingsregels zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) betreffende de bescherming van persoonsgegevens (Verordening (EU ) 2016/679).

Zoals hierboven vermeld, is het uiterst belangrijk dat je een gebruikersnaam kiest die op geen enkele manier kan worden gebruikt om je individueel te identificeren. Gebruik bijvoorbeeld niet je naam, achternaam of adres als onderdeel van je gebruikersnaam. Px HealthCare heeft systemen om te voorkomen dat je in direct contact komt met informatie die zou kunnen leiden tot je identificatie. Het e-mailadres dat je gebruikt om je aan te melden bij OWise is versleuteld in één richting: het is zichtbaar voor jou, maar wordt opgeslagen als een gecodeerde code op het OWise-computersysteem. Met uitzondering van e-mails die naar je worden gestuurd met betrekking tot registratie, om je wachtwoord bij te werken of te resetten (op verzoek van jou), zal Px HealthCare nooit per e-mail contact met je opnemen. Alle berichten naar je worden verzonden via de inbox in de OWise-app en website.

Als je zeker weet dat je je OWise-account nooit meer wilt gebruiken, kan je ons verzoeken je account te verwijderen. Dit omvat alle details die je ooit hebt ingevoerd, inclusief alle informatie, foto’s en audio-opnamen. Na verwijdering is deze informatie niet meer toegankelijk. Ook heb je het recht om je gegevens te laten exporteren zodat je deze op een andere manier kunt gebruiken. Neem dan contact met ons op via privacy@owise.uk om deze verzoeken te doen.

Op een volledig anonieme manier en als onderdeel van een grote patiëntenpopulatie, worden sommige gegevens die je invoert in de OWise-app en / of website gebruikt voor medisch onderzoek. Deze gegevens zijn:

 • Je accountdetails
 • Informatie die je verstrekt als onderdeel van je behandelplan
 • “Hoe voel ik me nu?” gegevens die je invoert.

Samen worden deze gegevens behandelingsgegevens genoemd. Alle overige gegevens die je in OWise invoert, worden niet gebruikt voor onderzoek. Het is dubbel gecodeerd en alleen voor jou toegankelijk. Dit bevat:

 • Dagboek items
 • Notities
 • Geluidsopnames
 • Foto’s
 • Vragen en antwoorden die je hebt ingevoerd in de vragenlijsten

Het is aan jou om te beslissen met wie je je informatie deelt. Je kan dit doen door je gegevens af te drukken om met je arts of verpleegkundige te bespreken. Of je kan ze voorafgaand aan een afspraak e-mailen naar je behandelende arts. Houd er rekening mee dat dit persoonlijke gegevens zijn en dat je deze niet klakkeloos deelt.

Andere voorbeelden van genomen veiligheidsmaatregelen zijn:

 • Strikte accountbeheerfuncties (bijv. Wachtwoorden worden nooit per e-mail verzonden, gebruikers bevestigen de accountregistratie via een bevestigingsmail).
 • Een pincode kan worden geactiveerd bij gebruik van de app op een mobiel apparaat; de website heeft een snelle time-out waardoor inloggen nodig is om de site opnieuw te betreden.
 • Wachtwoorden worden sterk versleuteld opgeslagen op een Europese server.
 • Systeembeheerders en ontwikkelaars hebben geen toegang tot de e-mailadressen van gebruikers via een interface. De gebruiker is echt anoniem. Dit betekent ook dat zelfs wanneer een gebruiker hulp nodig heeft, we een account van onze kant niet kunnen controleren.
Medisch onderzoek

Medisch onderzoek uitgevoerd door Px HealthCare is gericht op door de patiënt gerapporteerde uitkomsten met betrekking tot kankerbehandelingen en kan onderzoek omvatten naar:

 • Bijwerkingen tijdens en na medische / medicamenteuze behandelingen
 • Resultaten inclusief kwaliteit van leven in subgroepen van patiënten
 • Interacties tussen verschillende medische behandelingen
 • Correlaties tussen verschillende behandelingen, trends en kankersubtypen

Px HealthCare streeft ernaar om inzichten verkregen uit de volledig geanonimiseerde en gegroepeerde gebruikersdata te delen met andere medische onderzoekspartijen. Deze derde partijen kunnen non-profit (zoals ziekenhuizen of academische onderzoekscentra) of for-profit (zoals farmaceutische of diagnostische bedrijven) zijn. Alle gedeelde inzichten en gegevens worden toegepast om medisch onderzoek vooruit te helpen om de klinische resultaten van kankerbehandeling te verbeteren.

Als je vragen of opmerkingen hebt over de bescherming van je privacy of het gebruik van je behandelgegevens ter bevordering van medisch onderzoek, neem dan contact met ons op via privacy@owise.uk.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje data dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Je webbrowser slaat deze informatie op de harde schijf van je computer of handapparaat op. Px HealthCare gebruikt cookies om het aanmelden bij de OWise-website te vergemakkelijken en om je instellingen en voorkeuren op de website te onthouden. Je hebt het recht om je gegevens in te zien en om verwijdering ervan aan te vragen. Raadpleeg onze contactpagina om te zien hoe je met ons in contact kunt komen. Om misbruik te voorkomen, word je gevraagd om je adequaat te identificeren. Als je de persoonlijke gegevens van een cookie wilt zien, stuur dan een kopie van de cookie in kwestie mee. Cookies worden op je computer of handapparaat opgeslagen; je kan ze op elk moment verwijderen. Raadpleeg de handleiding van je browser voor hulp.