Privacy

Het beschermen van jouw privacy is heel belangrijk voor ons; dit is hoe we ervoor zorgen dat jouw gegevens privé blijven
 • OWise heeft geen herleidbare persoonsgegevens van jou; wij weten niet wie jij bent. (Om hiervan verzekerd te zijn, raden we je aan dat je een gebruikersnaam kiest die niet naar jou kan verwijzen of jouw persoonlijke gegevens bevat.)
 • We werken de OWise apps en website regelmatig bij om te voldoen aan de nieuwste veiligheidsstandaarden.
 • Wanneer jij akkoord gaat met onze gebruiksvoorwaarden, geef jij toestemming voor het gebruik van alleen de geheel geanonimiseerde data over jouw medische behandeling om onderdeel uit te maken van een grote samengestelde (geaggregeerde) verzameling van gegevens die voor medisch onderzoek gebruikt kunnen worden. Dit betekent dat alle andere gegevens die jij in OWise voert nooit door ons gezien kunnen worden en nooit voor onderzoek gebruikt kunnen worden – niet door ons noch door anderen.
 • De enige persoon die jouw OWise gegevens kan delen, ben jijzelf. Je kan dit doen via de deelknop in bepaalde functies van de OWise app (bijv. In Trends), door gegevens af te drukken en mee te nemen naar je volgende doktersafspraak of door de functie Deel mijn Data te gebruiken, als jouw ziekenhuis een samenwerking heeft met OWise.
OWise en jouw privacy

Op deze pagina wordt het privacybeleid uiteengezet voor de mobiele applicatie van OWise (‘de App’) en de website van OWise (‘de Site’). Door de App of de Site te gebruiken, accepteer je en stem je in met de praktijken die in dit beleid worden beschreven.

Jouw anonimiteit

Bij het gebruik van de App of de Site kun je ons zeer gevoelige informatie verstrekken. We vinden het essentieel dat alle informatie die jij verstrekt op anonieme basis is en dat we jouw identiteit niet kennen. Het is een voorwaarde voor jouw gebruik van de Site en de App dat je ons geen informatie verstrekt die alleen of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om je te identificeren.

We nemen een aantal voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat we informatie verkrijgen die zou kunnen leiden tot jouw identificatie:

 • Tijdens de registratie en gebruik van de Site of de App vragen wij niet naar jouw naam, geboortedatum, adres of enige andere informatie die kan worden gebruikt om jou te identificeren.
 • Het e-mailadres dat wordt gebruikt om te registreren voor de Site of de App is gehasht, zodat het niet kan worden herleid tot het oorspronkelijke e-mailadres op onze computersystemen. E-mailhashing is een cryptografische functie, het is een methode om een e-mailadres te coderen voor privacy, zodat elke e-mail een onherkenbare wirwar van cijfers en letters wordt. Dit betekent dat onze systeembeheerders en ontwikkelaars geen toegang hebben tot jouw e-mailadres. We kunnen je geautomatiseerde e-mails sturen met betrekking tot jouw registratie bij ons of om jouw wachtwoord opnieuw in te stellen. Wanneer we dit doen, wordt jouw e-mailadres in een gehashte vorm op onze servers opgeslagen en is het niet toegankelijk voor ons of iemand anders.
 • Alle foto’s, video’s of geluidsopnamen die jij verstrekt als onderdeel van jouw gegevens, die niets met jouw behandeling te maken hebben (zie hieronder), worden niet bewaard op computersystemen die wij beheren, maar worden afzonderlijk opgeslagen op een veilig en automatisch gecodeerd cloudplatform. Deze gegevens zijn alleen voor jou toegankelijk. Niemand anders mag deze gegevens inzien of koppelen aan andere anonieme gegevens die jij verstrekt.

De bedoeling van deze voorzorgsmaatregelen is dat we alleen volledig anonieme gebruikersgegevens behandelen en jouw persoonlijke gegevens niet controleren of verwerken.

Informatie die we kunnen verzamelen

Door de Site en de App te gebruiken, verstrek jij ons anonieme informatie over jouzelf. We onderscheiden twee soorten informatie:

 • Anonieme behandelgegevens, waaronder jouw details over het type en stadium van de kanker, tumorgrootte, eventuele bijwerkingen, aard en resultaten van een relevante behandeling, jouw geboortejaar, geslacht of de erfelijkheid van de kanker, evenals niet-persoonlijke informatie die jij indient als onderdeel van jouw behandelplan en in de “Hoe voel ik me nu?” resultaten.
 • Anonieme niet-behandelgegevens, waaronder jouw dagboekaantekeningen, persoonlijke aantekeningen, audio-opnamen, foto’s en alle vragen en antwoorden die je invoert in “Vragenlijsten”.
Hoe we jouw informatie gebruiken om de Site en de App te laten werken

We zullen de anonieme informatie gebruiken om jou te voorzien van relevante inhoud en materialen om praktische ondersteuning te bieden tijdens jouw behandeling en specifieke informatie over jouw type kanker.

We kunnen de anonieme informatie ook gebruiken om:

 • de Site en de App te beheren en voor interne operaties, waaronder het oplossen van problemen, gegevensanalyse en het testen van de Site en de App;
 • de Site en App verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest effectieve manier voor jouw en voor jouw apparaat wordt gepresenteerd;
 • jou in staat stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze service, wanneer jij daarvoor kiest; en
 • onze site veilig en beveiligd te houden.

We kunnen de anonieme informatie ook openbaar maken als we daartoe wettelijk verplicht zijn of om onze gebruiksvoorwaarden af te dwingen of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Px HealthCare BV, onze klanten of anderen te beschermen.

Hoe we jouw informatie gebruiken om medisch onderzoek naar het verbeteren van de uitkomsten van kanker te ondersteunen

We kunnen de anonieme behandelgegevens gebruiken als onderdeel van een grote steekproef van patiëntgegevens voor medische onderzoeksdoeleinden. We zullen niet-behandelgegevens niet gebruiken voor medische onderzoeksdoeleinden. Ons gebruik van de anonieme behandelgegevens is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, EU) en de Amerikaanse HIPAA-privacyregels.

Het medisch onderzoek dat we uitvoeren is gericht op het onderzoeken van patiënt-gerapporteerde resultaten met betrekking tot kankerbehandelingen. Dit onderzoek kan zich richten op:

 • bijwerkingen tijdens of na medische behandelingen;
 • uitkomsten van medische behandelingen, inclusief kwaliteit van leven in patiëntengroepen;
 • interacties tussen verschillende medische behandelingen; en
 • verbanden tussen verschillende behandelingen, trends en subtypes van kanker.

We streven ernaar om inzichten verkregen uit de volledig anonieme en gegroepeerde (geaggregeerde) gebruikersgegevens te delen met andere medische onderzoekspartijen. Deze derde partijen kunnen organisaties zonder winstoogmerk (zoals ziekenhuizen of academische onderzoekscentra) of met winstoogmerk (zoals farmaceutische of diagnostische bedrijven) zijn. Alle gedeelde inzichten worden toegepast om medisch onderzoek vooruit te helpen om de klinische resultaten van de behandeling van kanker te verbeteren.

Wij nemen de bescherming van de anonieme behandelgegevens zeer serieus. Een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk genaamd Stichting Px for Life is opgericht om de anonieme behandelgegevens die we verzamelen te beheren en te beschermen. Stichting Px for Life is een ANBI-stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling die moet voldoen aan integriteitseisen en zich richten op het algemeen belang.

Alle anonieme behandelgegevens die we verzamelen, worden automatisch toegewezen aan Stichting Px for Life en vervolgens in licentie gegeven aan ons terwijl we als bedrijf blijven opereren. Dit betekent dat als we financiële problemen zouden hebben, de anonieme gebruikersgegevens geen deel zouden uitmaken van ons vermogen. In plaats daarvan zou onze licentie om de gegevens te gebruiken eindigen en zou Stichting PX for Life de anonieme gegevens kunnen gebruiken voor medische onderzoeksdoeleinden die voldoen aan de waarden van de stichting.

Als je zeker weet dat jij jouw OWise-account nooit meer wilt gebruiken, kun je ons verzoeken jouw account te verwijderen. Dit omvat alle gegevens die jij ooit hebt ingevoerd, inclusief alle informatie, foto’s en audio-opnamen. Na verwijdering is deze informatie niet meer toegankelijk. Ook heb jij het recht om jouw gegevens te laten exporteren zodat jij deze op een andere manier kunt gebruiken. Neem contact met ons op via privacy@owise.nl om deze verzoeken te doen.

Waar de anonieme gegevens worden opgeslagen

De anonieme gegevens die we van jou verzamelen, worden overgebracht naar en opgeslagen op een bestemming binnen de Europese Unie (EU). Het kan in opdracht van ons worden verwerkt door organisaties die buiten de EU actief zijn.

Beveiliging

We hebben passende beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat anonieme gegevens per ongeluk verloren gaan, gebruikt of onrechtmatig geopend, gewijzigd of openbaar gemaakt worden. Hoewel we redelijke maatregelen zullen nemen om alle gegevens die we opslaan te beschermen, kunnen we de veiligheid van gegevens die naar de Site of de App worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht is op eigen risico. Zodra we gegevens hebben ontvangen, zullen we strikte beveiligingsprocedures volgen om ongeoorloofde toegang te voorkomen.

Verdere voorbeelden van getroffen beveiligingsmaatregelen zijn:

 • Strikte accountbeheerfuncties (bijv. wachtwoorden worden nooit per e-mail verzonden, gebruikers bevestigen accountregistratie via een bevestigingsmail).
 • Bij gebruik van de app op een mobiel apparaat kan een pincode worden geactiveerd; de website heeft een snelle time-out die login vereist om de site opnieuw te betreden.
 • Wachtwoorden worden op een sterk beveiligde, gehashte manier opgeslagen op een EU server
 • Systeembeheerders en ontwikkelaars hebben via een interface geen toegang tot de e-mailadressen van gebruikers. De gebruiker is echt anoniem.
Klinische zekerheid

Alle inhoud in de app is gebaseerd op de nationale richtlijnen voor de diagnose en behandeling van kanker en wordt regelmatig bijgewerkt en beoordeeld door medische professionals in het veld.

Cookies

De Site en App maken geen gebruik van cookies van derden. Een cookie is een klein stukje data dat met de pagina’s van een website of app wordt meegestuurd. Het kan bijhouden welke webpagina’s of apps je bezoekt en kan jou targeten met advertenties die verband houden met jouw surfgedrag op de website en jouw app-gebruik. De Site en App volgen jou niet en Px HealthCare deelt geen details van haar Site- of App-bezoekers met andere organisaties of bedrijven. Door je niet te volgen met cookies, wordt het risico om te worden onderworpen aan gerichte advertenties geminimaliseerd met behulp van OWise-producten.

Wijzigingen in het privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 2 augustus 2023.

Alle wijzigingen die we in de toekomst aan ons privacybeleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst en, indien van toepassing, aan jou worden meegedeeld in een bericht dat via de inbox op de site of app wordt verzonden. De nieuwe voorwaarden kunnen op het scherm worden weergegeven en mogelijk moet jij deze lezen en accepteren om jouw gebruik van de App of de Site voort te zetten.

Als je vragen of opmerkingen heeft over de bescherming van jouw privacy of het gebruik van de anonieme behandelgegevens om medisch onderzoek te bevorderen, neem dan contact met ons op via privacy@owise.nl.