Opnames of samenvattingen van consulten voor mensen met kanker (Review)

Veel mensen vinden het moeilijk om medische consulten te onthouden. Het kan helpen om een verslag van het gesprek op te nemen. Bij de beoordeling van onderzoeken werd gekeken naar de effecten van het geven van geluidsopnames of schriftelijke samenvattingen van consulten aan mensen met kanker. De meeste mensen vonden ze nuttig als persoonlijke herinnering, om hun familie of vrienden te informeren, of om bij hun huisarts af te spelen. Mensen hadden de neiging zich meer van de informatie die ze kregen te herinneren, en sommigen waren meer tevreden met de informatie die ze kregen. Opnames of samenvattingen maakten mensen niet angstiger of depressiever. De opnames hadden geen effect op de kwaliteit van leven en geen studies hebben survival gemeten.

Abstract

Achtergrond: Veel mensen vinden het moeilijk om informatie te onthouden die tijdens medische consulten is verstrekt. Een manier om dit te verbeteren, is door een verslag van het gesprek te verstrekken.

Doelen: In deze review is gekeken naar de effecten van het verstrekken van opnames of samenvattingen van hun consulten aan mensen met kanker en hun families.

Zoekmethode: We hebben de volgende bronnen doorzocht: The Cochrane Library (issue 2 2007); MEDLINE (1966 to 29 May 2007); CINAHL (1982 to 29 May 2007); Dissertation Abstracts (1861 to 29 May 2007; Index to Theses 29 May 2007; EMBASE (1985 to 29 May 2007); PsycINFO (1967 to 29 May 2007); AMED (1985 to 29 May 2007); British Nursing Index (1985 to May 2007); SCI-EXPANDED, SSCI (1986 to 3 June 2007); en Sociological Abstracts (1998 to 29 May 2007). Voor de eerste (1999) publicatie van deze review hebben we ook de volgende databases doorzocht: Sociofile; Cancerlit; IAC Health & Wellness; JICST; Pascal; ERIC; ASSIA; Linguistics and Language Behavior Abstracts; Mental Health Abstracts; CAB Health; DHSS- Data; MANTIS.

Selectiecriteria: Gerandomiseerde en quasi-gerandomiseerde gecontroleerde onderzoeken die de effecten evalueren van het verstrekken van opnames (bijvoorbeeld geluidsbandjes) of samenvattingen (bijvoorbeeld een brief met herinneringen aan kernpunten) van consulten aan mensen met kanker of hun families.

gegevensverzameling en -analyse: Twee auteurs beoordeelden studies voor gebruik. De gegevens zijn geselecteerd door een auteur, en gecontroleerd door een andere auteur. We beoordeelden de studiekwaliteit op basis van zeven criteria. We gebruikten een systematische benadering van gegevensverzameling om een beschrijvende samenvatting van studies te produceren en een verhalende synthese van de resultaten te presenteren.

Hoofdresultaten: We gebruikten zestien gecontroleerde onderzoeken met 2318 volwassen deelnemers. De onderzoeken hebben verschillende resultaten gemeten. Veel van de deelnemers vonden opnames of samenvattingen van hun consulten waardevol: tussen 60% en 100% van de deelnemers (verdeeld over twaalf onderzoeken) las de samenvatting of luisterde minstens één keer naar de opname. De opnames werden gebruikt om familie en vrienden te informeren (variërend van 41,5% tot 94,4% van de deelnemers aan negen onderzoeken). Vijf van de negen onderzoeken meldden een betere terugroepactie van informatie voor degenen die opnames of samenvattingen ontvingen. Bij drie van de tien onderzoeken bleek dat deelnemers die een opname of samenvatting hadden gekregen, meer tevreden waren. Geen enkele studie (van de tien) vond enig statistisch significant verschil tussen groepen op het gebied van angst of depressie. Drie studies evalueerden de effecten op de kwaliteit van leven, maar vonden geen belangrijke effecten. Geen enkele studie evalueerde de effecten van de interventie op de overleving.

Auteursconclusies: Het verstrekken van opnames of samenvattingen van belangrijke consulten kan de meeste volwassenen met kanker ten goede komen. Hoewel er meer onderzoek nodig is om ons begrip van deze interventies te verbeteren, vinden de meeste patiënten ze erg nuttig. Clinici zouden moeten overwegen om mensen opnames of schriftelijke samenvattingen van hun consulten aan te bieden.