De mening van patiënten en zorgverleners over een ondersteunende gezondheidsapp tijdens de behandeling van borstkanker: een kwalitatieve evaluatie

Abstract

Achtergrond: Gezondheidsapps worden steeds vaker gebruikt in de klinische zorg en hebben mogelijk een aanzienlijk theoretisch potentieel. Ze worden echter vaak geïmplementeerd in de klinische zorg voordat er enig onderzoek is gedaan om de werkelijke voordelen voor patiënten, artsen en onderzoekers te bevestigen.

Doelstelling: Deze studie had tot doel ervaringen van patiënten en zorgverleners te onderzoeken met het gebruik van een ondersteunende app voor borstkanker gedurende de eerste 6 maanden na de diagnose, op het gebied van voordelen voor klinische praktijk en onderzoeksdoeleinden.

Methodologie: Tussen juni 2013 en april 2014 werden borstkankerpatiënten van alle leeftijden kort na de diagnose uitgenodigd om een ondersteunende borstkanker-app te gebruiken, en werden ze gedurende 6 maanden gevolgd. Patiënten werden gevraagd de app op hun gemak te gebruiken. Er werden regelmatig diepte-interviews afgenomen met patiënten en hun medisch team (d.w.z. artsen en verpleegkundigen) om hun ervaringen te evalueren.

Resultaten: In totaal namen 15 patiënten van 30-63 jaar deel. Het medisch team bestond uit 7 artsen en 3 gespecialiseerde borstkankerverpleegkundigen. Van de 15 patiënten gebruikten 12 (80%) de app om informatie te verkrijgen over borstkanker en behandeling. In totaal beoordeelden 11 van de 12 patiënten (92%) deze informatie als nuttig. Alle 15 patiënten gebruikten de app om consulten met behandelaars vast te leggen, en 14 (93%) vonden dit nuttig. Symptoomregistratie werd gebruikt door 8 van de 15 patiënten (53%) en werd nuttig bevonden door 4 van deze 8 patiënten (50%). In totaal zouden 14 van de 15 patiënten (93%) de app aanbevelen aan andere patiënten. De app, in het bijzonder de opnamefunctie, werd door 9 van de 10 medische professionals (90%) als nuttig beoordeeld, en zij meldden dat het de consulttijd niet verlengde. Deze 9 professionals zouden de app aanbevelen aan hun patiënten.