Heeft het zin om Patient Reported Outcomes (PRO’s) methodes te gebruiken om de toxiciteitsmanagement van patiënten die chemotherapie krijgen voor borstkanker te verbeteren?

Jaarlijks symposium van de British Oncology Pharmacy Association 2017

Abstract: Er is vastgelegd dat PROM’s de kwaliteit van leven (QoL) kunnen verbeteren van patiënten die chemotherapie krijgen en het aantal opnames voor aan chemotherapie gerelateerd toxiciteitsmanagement kunnen verminderen. OWise is een app die is ontwikkeld om borstkankerpatiënten te helpen hun symptomen en gevoelens tijdens de behandeling te volgen en om een dagboekfunctie aan te bieden. De resultaten worden in grafieken verzameld om de patiënten te laten zien hoe ze zich lichamelijk en geestelijk voelden gedurende een bepaalde tijdsperiode.

Doelen: Hoe waardevol was de Owise app voor patiënten en voor de dienst voor borstkanker bij UCLH? Om de tevredenheid van de patiënt over de app te beoordelen. Om te beoordelen of patiënten dachten dat de app hielp bij toxiciteitsmanagement.

Methode: Gedurende vier maanden kregen borstkankerpatiënten die chemotherapie kregen bij UCLH informatiefolders over de Owise app waarin werd uitgelegd wat de app was, hoe ze deze konden downloaden en gebruiken. Patiënten kregen een code om in te voeren om hen te identificeren als UCLH-patiënten voor dit onderzoek. Patiënten werd gevraagd om de app een maand te gebruiken en vervolgens werden ze uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen via de Qualtrics-website, die de Likert-schaal gebruikte om de tevredenheid van patiënten te beoordelen. Er werden geanonimiseerde gegevens begruikt om te begrijpen of de real-world gegevens verbeteringen in de service mogelijk zouden maken die zouden resulteren in minder toxiciteit voor patiënten.

Resultaten: Van de 20 gerekruteerde patiënten vond 100% waarde in de app, met een score van 10/10; 75% zou het aan andere patiënten aanbevelen. Op de vraag of patiënten geloofden dat de app hielp bij het beheer van chemotherapie of ziektegerelateerde toxiciteiten, scoorde 75% ‘zeer geloofwaardig’, terwijl de overige 25% ‘niet eens, noch oneens’ scoorde. Geen enkele patiënt gebruikte de app routinematig tijdens consulten met artsen. Hoewel dit project geen klinische gegevens opleverde, is de acceptatie van de app door patiënten een positieve stap voorwaarts in het verbeteren van de manier waarop we de toxiciteit van patiënten kunnen beheren en patiënten in staat stellen een grotere rol te spelen in hun zorg.

Conclusie: De Owise app werd buitengewoon goed ontvangen door alle patiënten in deze studie, van wie de meesten geloofden dat het hun behandeling ten goede kwam.